Lịch nghỉ giỗ tổ Hùng vương 2021

09/04/2021 1528

Tháng 3 là tháng ăn chơi khi là sự nối dài của những ngày nghỉ lễ liên tiếp. Các ngày lễ mà người lao động được nghỉ phép trong tháng 3 bao gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (10/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5). Dưới đây là lịch nghỉ lễ của các ngày lễ này trong năm 2021.

Lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương 2021

Giỗ Tổ Hùng Vương 2021 người lao động được nghỉ 1 ngày.

Lịch nghỉ giỗ tổ Hùng vương 2021

Giỗ tổ Hùng vương 2021 người lao động được nghỉ 1 ngày

Cụ thể, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2021 rơi vào ngày thứ 4 (ngày 21/4/2021 dương lịch). Chính vì vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày duy nhất (hưởng nguyên lương) mà không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày nghỉ cuối tuần.

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Tổng số ngày CBNV, người lao động được nghỉ vào dịp lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và quốc tế lao động (01/5) năm 2021 là 4 ngày. Lịch nghỉ này sẽ được áp dụng với từng đối tượng khác nhau. Cụ thể:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, người lao động làm việc tại đơn vị có chế độ nghỉ hằng tuần 2 ngày (thứ Bảy và Chủ nhật) thì lịch nghỉ dịp lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2021 được thực hiện như sau:

Nghỉ từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết thứ 2 ngày 3/5/2021 (4 ngày nghỉ liên tục).

Trong đó, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ theo quy định Điều 112 Bộ luật Lao động 2019; ngày 2/5 là ngày nghỉ hằng tuần và ngày 3/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 1/5 theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

Đối với người lao động khác sẽ được nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5/2021 trong 3 ngày liên tục theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 (bắt đầu nghỉ từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết Chủ nhật ngày 2/5/2021).