Hướng dẫn người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

10/10/2021 1543

Trước tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của kinh tế và đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nội dung chính sách hỗ trợ

Chính sách người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp của Chính phủ nhằm thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Nội dung chính sách hỗ trợ

Nội dung chính sách hỗ trợ

Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

Xem thêm:

Đối tượng được hỗ trợ

Đối tượng áp dụng hỗ trợ được chia làm 2 nhóm:

 • Nhóm 1: Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
 • Nhóm 2: Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

Mức hỗ trợ

Có 6 mức hỗ trợ

 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Các bước người lao động cần thực hiện để nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Đối với nhóm 1

Trên cơ sở danh sách NLĐ được hỗ trợ do cơ quan BHXH gửi đến, đơn vị sử dụng lao động sẽ đối chiếu, công khai, thông báo tới người lao động:

Các bước người lao động cần thực hiện để nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Đối với NLĐ đang tham gia BHTN

Bước 1: Người lao động đối chiếu, bổ sung, điều chỉnh thông tin chưa đúng, đủ trong danh sách (nếu có)
Bước 2: Người lao động cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng của bản thân để nhận hỗ trợ
Dựa trên danh sách NLĐ do đơn vị sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động

Đối với nhóm 2

NLĐ khai báo thông tin đề nghị nhận hỗ trợ theo mẫu, gửi đến cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi NLĐ có nhu cầu nhận hỗ trợ

Trong thời hạn 5 ngày làm việc từ ngày nhận được đề nghị của NLĐ đúng, đủ thông tin, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho NLĐ.

Đối với nhóm 2

Đối với NLĐ dừng tham gia BHTN

NLĐ có thể giao dịch với cơ quan BHXH qua:

Hình thức trực tuyến

 • Cổng dịch vụ quốc gia
 • Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam
 • Các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN
 • Ứng dụng VssID – BHXK số

Trực tiếp tại cơ quan BHXH

Thông qua dịch vụ bưu điện